Η γαλλική αλληλογραφία του Αδαμάντιου Κοραή: φιλελληνικά δίκτυα και δίκτυα εθνικής αυτογνωσίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ γαλλική αλληλογραφία του Αδαμάντιου Κοραή: φιλελληνικά δίκτυα και δίκτυα εθνικής αυτογνωσίας

Γκουδίνας, Νικόλαος Ι.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Greece, History
Greeks, Ethnic identity
Εθνική ταυτότητα
National identity
Πόλεμος της Ανεξαρτησίας
Greek War of Independence
Φιλελληνισμός
Αλληλογραφία
Έλληνες, Εθνική ταυτότητα
Philhellinism
Correspondence
Κοραής, Αδαμάντιος, 1748-1833
Philhellenism


Ελληνική γλώσσα

2014
2014-06-24T04:48:39Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.