Στοχαστική παραγωγή ημερήσιων κλιματικών παραμέτρων και καμπύλες συχνότητας εξατμισοδιαπνοής αναφοράς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτοχαστική παραγωγή ημερήσιων κλιματικών παραμέτρων και καμπύλες συχνότητας εξατμισοδιαπνοής αναφοράς

Γεωργίου, Πανταζής
Παπαμιχαήλ, Δημήτριος

Η εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής είναι απαραίτητη στον προγραμματισμό των αρδεύσεων, στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των αρδευτικών δικτύων, στη μελέτη υδρολογικών ισοζυγίων και ξηρασιών και στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Για τη μελέτη όλων των παραπάνω η ιστορική σειρά των δεδομένων συνήθως δεν επαρκεί. Επομένως, απαιτείται η παραγωγή συνθετικών σειρών, οι οποίες διατηρούν τα στατιστικά χαρακτηριστικά της ιστορικής και καλύπτουν οποιαδήποτε χρονική διάρκεια. Στην εργασία αυτή γίνεται παραγωγή συνθετικών σειρών των κλιματικών παραμέτρων της θερμοκρασίας, της καθαρής ακτινοβολίας, της σχετικής υγρασίας και της ταχύτητας ανέμου με τη βοήθεια των οποίων υπολογίζονται οι συνθετικές σειρές εξατμισοδιαπνοής αναφοράς με τη μέθοδο FAO Penman-Monteith. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των συνθετικών σειρών γίνεται ανάλυση συχνότητας και προκύπτουν οι καμπύλες συχνότητας εξατμισοδιαπνοής αναφοράς διαφόρων χρονικών βημάτων. Η εφαρμογή γίνεται με τη βοήθεια ημερήσιων δεδομένων των παραπάνω κλιματικών παραμέτρων από το μετεωρολογικό σταθμό του Αγίου Μάμα Χαλκιδικής.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2006
2013-12-17T13:22:34Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Υδροτεχνικά, vol.16 [2006] p.5-20

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.