Μοριακή ανίχνευση και μελέτη της παραλλακτικότητα του ιού της χλωρωτικής κηλίδωσης της μηλιάς (ACLSV) σε αυτοφυή, καλλωπιστικά και καλλιεργούμενα της οικογένεειας Rosaceae

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜοριακή ανίχνευση και μελέτη της παραλλακτικότητα του ιού της χλωρωτικής κηλίδωσης της μηλιάς (ACLSV) σε αυτοφυή, καλλωπιστικά και καλλιεργούμενα της οικογένεειας Rosaceae

Κατής, Νικόλαος
Vovlas, C.
Κατσιάνη, Α. Θ.
Ευθυμίου, Κωνσταντίνος
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

O ιός της χλωρωτικής κηλίδωσης της μηλιάς (Αpple chlorotic leaf spot virus, ACLSV) ανήκει στο γένος Trichovirus της οικογένειας Flexiviridae και προσβάλει είδη της οικογένειας Rosaceae. Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν 232 δείγματα καλλωπιστικών, καλλιεργούμενων και αυτοφυών φυτών από διάφορες περιοχές της Ελλάδος για την παρουσία του ιού. Τα δείγματα ελέγχθηκαν με ένθετη RT-PCR χρησιμοποιώντας εκκινητές που εδράζουν στο γονίδιο της καψιδιακής πρωτεΐνης (ΚΠ) του ιού και ενισχύουν ένα προϊόν μήκους 380 ζβ. Ο ACLSV ανιχνεύτηκε σε 77 δείγματα. Ο ιός εντοπίστηκε σε υψηλή συχνότητα στην αμυγδαλιά (88,9%) και ακολουθούσαν η ροδακινιά (63,6%), καλλωπιστική δαμασκηνιά (57,14%), μηλιά (50,0%), Prunus spinosa (τσαπουρνιά) (50,0%), καλλωπιστική κυδωνιά (42,10%, δαμασκηνιά (36,0%), κερασιά (32,4%), αχλαδιά (28,6%), αγριοκερασιά (27,3%), Pyrus amygdaliformis (γκορτσιά, 21,4%), Crataegus monogyna (25,0%), κορομηλιά (11,1%) και τριανταφυλλιά (6,2%) ενώ δεν ανιχνεύτηκε σε δείγματα Sorbus sp. Για τη μελέτη της μοριακής παραλλακτικότητας του ACLSV προσδιορίστηκε η νουκλεοτιδική αλληλουχία διαφόρων απομονώσεων χρησιμοποιώντας εκκινητές που ενισχύουν τμήμα του γονιδίου της ΚΠ και την 3΄ αμετάφραστη περιοχή. Συγκριτική ανάλυση των αλληλουχιών που προσδιορίστηκαν στη μελέτη αυτή με άλλες ήδη δημοσιευμένες έδειξε υψηλά ποσοστά παραλλακτικότητας, που εντοπίζονται κυρίως στην 3΄ αμετάφραστη περιοχή, και αγγίζουν το 76% σε επίπεδο νουκλεοτιδίων.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-17T13:22:41Z


Ναύπλιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

14ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2008] p.152

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.