Μελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας απομονώσεων του ιού της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς (ACLSV) από είδη της οικογένειας Rosaceae

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜελέτη της γενετικής παραλλακτικότητας απομονώσεων του ιού της χλωρωτικής κηλίδωσης των φύλλων της μηλιάς (ACLSV) από είδη της οικογένειας Rosaceae

Κατής, Νικόλαος
Κατσιάνη, Α. Θ.
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

spot virus, ACLSV), τυπικό μέλος του γένους Trichovirus της οικογένειας Flexiviridae, έχει ευρεία γεωγραφική εξάπλωση και προσβάλει αρκετά είδη της οικογένειας Rosaceae. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η συχνότητα εμφάνισης του ACLSV σε 723 καλλιεργούμενα, καλλωπιστικά και αυτοφυή φυτά της οικογένειας Rosaceae από διάφορες περιοχές της χώρας και διερευνήθηκαν οι φυλογενετικές σχέσεις ορισμένων απομονώσεων του ιού. Για την ορολογική ανίχνευση του ιού πραγματοποιήθηκε η δοκιμή DAS-ELISA με δύο διαφορετικά πολυκλωνικά αντισώματα. Για την μοριακή ανίχνευση του ACLSV αξιολογήθηκαν δύο διαθέσιμες μέθοδοι RT-PCR: α) με εκκινητές που ενισχύουν τμήμα του γονιδίου της Καψιδιακής Πρωτεΐνης (ΚΠ) (380 ζβ) και β) με εκκινητές που ενισχύουν τμήμα της ΚΠ και της 3΄ Αμετάφραστης περιοχής (677ζβ), οι οποίες παρουσίαζαν μειωμένη αξιοπιστία. Για τη βελτίωση της ευαισθησίας ανίχνευσης του ιού αναπτύχθηκε μία εστιασμένη PCR, με συνδυασμό των εκκινητών που προαναφέρθηκαν. Στις φυλογενετικές αναλύσεις συμπεριλήφθησαν αλληλουχίες τμήματος του γονιδίου της ΚΠ και της 3΄ Αμετάφραστης περιοχής (677ζβ) των ελληνικών απομονώσεων που προσδιορίστηκαν στην παρούσα μελέτη, καθώς και δημοσιευμένων απομονώσεων του ιού. Οι μελέτες έδειξαν ότι οι απομονώσεις από τα καλλιεργούμενα πυρηνόκαρπα και γιγαρτόκαρπα ανήκαν φυλογενετικά σε ξεχωριστές ομάδες με εξαίρεση κάποιες απομακρυσμένες απομονώσεις πυρηνοκάρπων που εντάχθηκαν σε ομάδες γιγαρτοκάρπων και αντίστροφα, ενώ δεν ήταν δυνατή η διαφοροποίηση των απομονώσεων του ιού με βάση την γεωγραφική τους προέλευση.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010
2013-12-17T13:22:41Z


Περιλήψεις εργασιών 15ου πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Κέρκυρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

, [2010] p.110

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.