Πρώτη αναφορά του ιού της πράσινης δακτυλιοειδούς ποικιλοχλώρωσης της κερασιάς (Cherry green ring mottle virus, CGRMV) στην Ελλάδα και ανάπτυξη μιας νέας μοριακής μεθόδου ανίχνευσης του ιού

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠρώτη αναφορά του ιού της πράσινης δακτυλιοειδούς ποικιλοχλώρωσης της κερασιάς (Cherry green ring mottle virus, CGRMV) στην Ελλάδα και ανάπτυξη μιας νέας μοριακής μεθόδου ανίχνευσης του ιού

Κατής, Νικόλαος
Κατσιάνη, Α. Θ.
Χατζηβασιλείου, Ε. Κ.
Κτωρή, Χ.
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

O ιός της πράσινης δακτυλιοειδούς ποικιλοχλώρωσης της κερασιάς (CGRMV, Flexiviridae ) προσβάλει είδη του γένους Prunus μεταξύ των οποίων τη βυσσινιά , την κερασιά , την καλλωπιστική κερασιά , τη ροδακινιά και τη βερικοκιά . Αν και ο CGRMV είναι συνήθως λανθάνων , στη βυσσινιά προκαλεί κίτρινες κηλιδώσεις και δακτυλιοειδή σχέδια στα φύλλα , ενώ στους καρπούς προκαλεί παραμορφώσεις και αλλοίωση της γεύσης . Σε επισκόπηση που πραγματοποιήθηκε την Άνοιξη του 2007 και του 2009 σε οπωρώνες κερασιάς της Βόρειας Ελλάδας για την παρουσία ιών της οικογένειας Flexiviridae με την πολυδύναμη εστιασμένη (PDO) RT-PCR που ενισχύει προϊόν μήκους 362 ζβ από την περιοχή της ιικής RdRp, ταυτοποιήθηκε ο CGRMV σε 2 από τα υπό μελέτη δείγματα ( Κωδικοί Κατάθεσης : FN544780, FN544781). Η συγκριτική ανάλυση της αλληλουχίας των δύο προϊόντων της PCR ανέδειξε ομοιότητα με ομόλογες αλληλουχίες άλλων κατατεθειμένων απομονώσεων του ιού αν και παρατηρήθηκε υψηλή παραλλακτικότητα . Με βάση τις διαθέσιμες αλληλουχίες από την περιοχή της RdRp του ιού σχεδιάστηκε ένας νέος εκφυλισμένος καθοδικός εκκινητής ο οποίος , σε συνδυασμό με έναν δημοσιευμένο ανοδικό εκκινητή ( γενικής ανίχνευσης σε επίπεδο Flexi- ), χρησιμοποιήθηκε σε μία εστιασμένη PCR για την εξειδικευμένη ανίχνευση του CGRMV. Η μέθοδος εφαρμόστηκε για τον έλεγχο 95 δειγμάτων κερασιάς από διάφορες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και αποδείχθηκε ότι ο CGRMV είναι σχετικά διαδεδομένος (20/95 δείγματα που ελέγχθηκαν ). Η νέα PCR παρουσίασε μεγαλύτερο εύρος ανίχνευσης σε σύγκριση με μία δημοσιευμένη μέθοδο ανίχνευσης που πολλαπλασιάζει τμήμα της καψιδιακής πρωτεΐνης . Τα αποτελέσματα αυτά αποτελούν την πρώτη αναφορά του CGRMV σε κερασιά στην Ελλάδα

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010
2013-12-17T13:22:41Z


Περιλήψεις εργασιών 15ου πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Κέρκυρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

, [2010] p.176

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.