Πολυκριτηριακή ανάλυση της παραγωγικότητας του γεωργικού τομέα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2004 (EN)
Πολυκριτηριακή ανάλυση της παραγωγικότητας του γεωργικού τομέα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις

Κουτρουμανίδης, Θ.
Αραμπατζής, Γ.
Μάνος, Βασίλειος

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2004
2013-12-17T13:22:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Νέων Τεχνολογιών, Αθήνα

Πολυκριτηριακή Ανάλυση Αποφάσεων: Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις, [2004]
info:doi/(επιμ.) Γρηγορούδης, Ε., Δούμπος, Μ., Ζοπουνίδης, Κ. και Ματσατσίνης, Ν.

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)