Ο θρίπας του καπνού Thrips tabaci (Lindeman). Βιολογία, ζημιές, αντιμετώπιση και ρόλος του ως φορέας του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της ντομάτας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Ο θρίπας του καπνού Thrips tabaci (Lindeman). Βιολογία, ζημιές, αντιμετώπιση και ρόλος του ως φορέας του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της ντομάτας

Κατής, Νικόλαος
Παππά, Μαρία Λ.
Μπρούφας, Γ. Δ.
Κωβαίος, Δημήτριος

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2007
2013-12-17T13:22:42Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Γεωργία-Κτηνοτροφία, vol.4 [2007] p.60-64

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)