Κτηνοτροφικές κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου: Κτηνοτροφικές Κατασκευές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2006 (EN)
Κτηνοτροφικές κατασκευές θερμοκηπιακού τύπου: Κτηνοτροφικές Κατασκευές

Κωτσόπουλος, Θωμάς

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2006
2013-12-17T13:22:43Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη

urn:ISBN:960-7425-95-2
info:doi/(ed.) Νικήτα-Μαρτζοπούλου, Χ.
Κτηνοτροφικές Κατασκευές, [2006] p.391-430

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)