Ανάπτυξη μιας μεθόδου μοριακής ανίχνευσης ιών του γένους Polerovirus

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑνάπτυξη μιας μεθόδου μοριακής ανίχνευσης ιών του γένους Polerovirus

Κατής, Νικόλαος
Λώτος, Λεωνίδας
Ευθυμίου, Κωνσταντίνος
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

ι ιοί του γένους Polerovirus αποτελούν από τα πλέον επιβλαβή παθογόνα σημαντικών καλλιεργειών όπου συχνά προκαλούν σημαντική μείωση στην παραγωγή . Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάπτυξη μιας μοριακής μεθόδου ανίχνευσης των ιών του γένους ικανής για την ταχεία και αξιόπιστη ταυτοποίησή τους . Για τους λόγους αυτούς σχεδιάστηκαν εκκινητές οι οποίοι υβριδοποιούνται στην περιοχή του γονιδιώματος των ιών του γένους που κωδικοποιεί την ιική πολυμεράση (RdRp). Η περιοχή αυτή επιλέχτηκε εξαιτίας του υψηλού βαθμού συντήρησης που εμφανίζει ανάμεσα στους διάφορους Polero- ιούς , ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιείται σημαντικά από τα υπόλοιπα γένη της οικογένειας Luteoviridae. Οι εκκινητές αυτοί χρησιμοποιήθηκαν σε μια RT- PCR δύο σταδίων με κλιμακωτή θερμοκρασία υβριδοποίησης με την οποία κατέστη δυνατή η ενίσχυση του αναμενόμενου προϊόντος των 593 ζβ για το σύνολο των απομονώσεων που ελέγχθηκαν (23 απομονώσεις 10 διαφορετικών ιών ). Η μέθοδος που αναπτύχθηκε είναι εξειδικευμένη για τα μέλη του γένους Polerovirus καθώς δεν παρατηρήθηκε καμία μη ειδική ανίχνευση ιών των γενετικά συγγενών γενών Enamovirus , Luteovirus και Sobemovirus . Η αλληλούχηση του ενισχυόμενου προϊόντος της RT-PCR και η πραγματοποίηση φυλογενετικών αναλύσεων μπορούν να μας δώσουν αρχικές πληροφορίες για την κατάταξη των εκάστοτε απομονώσεων ως προς το είδος , ωστόσο αυτή η περιοχή δεν μπορεί να αποδώσει τις πραγματικές εξελικτικές σχέσεις μεταξύ των ειδών μέσα στο γένος .

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010
2013-12-17T13:22:44Z


Περιλήψεις εργασιών 15ου πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Κέρκυρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

, [2010] p.111

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.