Ανάπτυξη μιας μεθόδου μοριακής ανίχνευσης ιών του γένους Polerovirus

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ανάπτυξη μιας μεθόδου μοριακής ανίχνευσης ιών του γένους Polerovirus

Κατής, Νικόλαος
Λώτος, Λεωνίδας
Ευθυμίου, Κωνσταντίνος
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

ι ιοί του γένους Polerovirus αποτελούν από τα πλέον επιβλαβή παθογόνα σημαντικών καλλιεργειών όπου συχνά προκαλούν σημαντική μείωση στην παραγωγή . Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάπτυξη μιας μοριακής μεθόδου ανίχνευσης των ιών του γένους ικανής για την ταχεία και αξιόπιστη ταυτοποίησή τους . Για τους λόγους αυτούς σχεδιάστηκαν εκκινητές οι οποίοι υβριδοποιούνται στην περιοχή του γονιδιώματος των ιών του γένους που κωδικοποιεί την ιική πολυμεράση (RdRp). Η περιοχή αυτή επιλέχτηκε εξαιτίας του υψηλού βαθμού συντήρησης που εμφανίζει ανάμεσα στους διάφορους Polero- ιούς , ενώ ταυτόχρονα διαφοροποιείται σημαντικά από τα υπόλοιπα γένη της οικογένειας Luteoviridae. Οι εκκινητές αυτοί χρησιμοποιήθηκαν σε μια RT- PCR δύο σταδίων με κλιμακωτή θερμοκρασία υβριδοποίησης με την οποία κατέστη δυνατή η ενίσχυση του αναμενόμενου προϊόντος των 593 ζβ για το σύνολο των απομονώσεων που ελέγχθηκαν (23 απομονώσεις 10 διαφορετικών ιών ). Η μέθοδος που αναπτύχθηκε είναι εξειδικευμένη για τα μέλη του γένους Polerovirus καθώς δεν παρατηρήθηκε καμία μη ειδική ανίχνευση ιών των γενετικά συγγενών γενών Enamovirus , Luteovirus και Sobemovirus . Η αλληλούχηση του ενισχυόμενου προϊόντος της RT-PCR και η πραγματοποίηση φυλογενετικών αναλύσεων μπορούν να μας δώσουν αρχικές πληροφορίες για την κατάταξη των εκάστοτε απομονώσεων ως προς το είδος , ωστόσο αυτή η περιοχή δεν μπορεί να αποδώσει τις πραγματικές εξελικτικές σχέσεις μεταξύ των ειδών μέσα στο γένος .

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2010
2013-12-17T13:22:44Z


Περιλήψεις εργασιών 15ου πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Κέρκυρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

, [2010] p.111

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)