Μερικός χαρακτηρισμός ενός Polero-ιού που σχετίζεται με τον ίκτερο της πιπεριάς

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Μερικός χαρακτηρισμός ενός Polero-ιού που σχετίζεται με τον ίκτερο της πιπεριάς

Κατής, Νικόλαος
Λώτος, Λεωνίδας
Ευθυμίου, Κωνσταντίνος
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

Το 2008 παρατηρήθηκαν συμπτώματα ίκτερου σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια πιπεριάς στην Αττάλεια της Τουρκίας από όπου και ελήφθησαν δείγματα για την διερεύνηση του αιτίου . Προηγούμενες μελέτες αναφέρουν την προσβολή της πιπεριάς από μέλη του γένους Polerovirus και συγκεκριμένα από τους BWYV και PLRV. Για τον λόγο αυτό αρχικά τα δείγματα ελέγχθηκαν για την παρουσία ιών του γένους αυτού με τη χρησιμοποίηση ειδικών , για την ανίχνευση των Polero- ιών , εκκινητών . Με την γενική RT-PCR ενισχύθηκε ένα προϊόν 593 ζβ , η αλληλουχία του οποίου διαφοροποιούνταν σαφώς από τους BWYV και PLRV, ενώ εμφάνιζε μεγάλη ομοιότητα με τον TVDV. Για την περαιτέρω διερεύνηση της ταξινομικής κατάταξης της απομόνωσης από την πιπεριά (PY) αλληλουχήθηκε ένα μεγαλύτερο τμήμα του γονιδιώματος μεγέθους περίπου 1600 ζβ , το οποίο περιλάμβανε τις περιοχές από το 3 ́ άκρο της ιικής πολυμεράσης (RdRp) έως και το τέλος της καψιδιακής πρωτεΐνης (CP). Οι αλληλουχίες αμινοξέων που προήλθαν από την μετάφραση του τμήματος αυτού (MP: πρωτεΐνη διακυτταρικής μετακίνησης , και CP) χρησιμοποιήθηκαν σε φυλογενετικές αναλύσεις με την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας . Αν και τα αποτελέσματα της φυλογενετικής μελέτης έδειξαν την ομαδοποίηση της απομόνωσης PY μαζί με αυτές του TVDV, εντούτοις οι μεγάλες γενετικές αποστάσεις μεταξύ τους στις πρωτεΐνες της CP και της MP (11,8% και 16,7%, αντιστοίχως ) υποδεικνύουν ότι η απομόνωση PY ανήκει πιθανώς σ ’ ένα νέο είδος του γένους Polerovirus , για τον οποίο προτείνεται η ονομασία ιός του ίκτερου της πιπεριάς - Pepper yellows virus (PeYV).

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2010
2013-12-17T13:22:44Z


Περιλήψεις εργασιών 15ου πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Κέρκυρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

, [2010] p.179

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)