Μοριακός χαρακτηρισμός δυο νέων ιών της αμπέλου που ανήκουν σε ένα διακριτό φυλογενετικό κλάδο του γένους Ampelovirus

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μοριακός χαρακτηρισμός δυο νέων ιών της αμπέλου που ανήκουν σε ένα διακριτό φυλογενετικό κλάδο του γένους Ampelovirus

Κατής, Νικόλαος
Λώτος, Λ.
Ευθυμίου, Κωνσταντίνος
Δόβας, Χρυσόστομος
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

Δύο πιθανώς νέοι ιοί που σχετίζονται με την ασθένεια συστροφής των φύλλων της αμπέλου (GLRaV-Pr, GLRaV-De) απομονώθηκαν από ελληνικές ποικιλίες . Οι ιοί αυτοί μαζί με τους GLRaV-4,-5,-6 και -9 συνιστούν μια διακριτή φυλογενετική ομάδα μέσα στο γένος Α mpelovirus. Στην παρούσα μελέτη προσδιορίστηκε η πλήρης αλληλουχία νουκλεοτιδίων του GLRaV-Pr καθώς και ένα μεγάλο τμήμα του γονιδιώματος του GLRaV-De με τη χρησιμοποίηση εκχυλίσμ ατος ιικού dsRNA. Το γονιδίωμα του GLRaV-Pr έχει μήκος 13,696 nt, ένα από τα μικρότερα στην οικογένεια Closteroviridae , και περιλαμβάνει 7 ανοιχτά πλαίσια ανάγνωσης που δυνητικά κωδικοποιούν μια πολυπρωτεΐνη 253 kDa, μια 58.2 kDa RNA- εξαρτώμενη RNA πολυμεράση , μια 5.2 kDa υδρόφοβη πρωτεΐνη , ένα 58.5 kDa ομόλογο της πρωτεΐνης θερμικής καταπόνησης 70, μια πρωτεΐνη 60 kDa (p60), μια 30 kDa ΚΠ και ένα διπλότυπο της ΚΠ 23 kDa. Επίσης , προσδιορίστηκε μια πε ριοχή 4319 nt της γενωμικής αλληλουχίας του GLRaV-De η οποία αντιστοιχεί στο ομόλογο της HSP70, την p60, την ΚΠ και τμήμα του διπλότυπου της ΚΠ . Οι GLRaV-Pr και -De διαφέρουν πάνω από 10% σε επίπεδο αμινοξέων από τους γνωστούς συγγενικούς ιούς , γεγονός το οποίο στηρίζει την μελλοντική τους αποδοχή ως ξεχωριστά είδη . Συγκριτική ανάλυση αλληλουχιών των GLRaV-4, -5, -6, -9, -Pr και –De έδ ειξε μεγάλη ομοιομορφία στη γονιδιακή τους οργάνωση η οποία σε συνδυασμό με τις τοπολογίες που υπολογίστηκαν δείχνει ότι αυτά τα είδη ακολουθούν μια διακριτή εξελικτική πορεία και θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό γένος

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2008
2013-12-17T13:22:44Z


Ναύπλιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής

14ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2008] p.27

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)