Εξυγίανση δυο ποικιλιών της αμπέλου από ένα νέο ιό του γένους Ampelovirus (GLRaV-Pr) και τον σχετιζόμενο με τη βοθρίωση του κορμού του Rupestris ιό 1 (RSPaV-1)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕξυγίανση δυο ποικιλιών της αμπέλου από ένα νέο ιό του γένους Ampelovirus (GLRaV-Pr) και τον σχετιζόμενο με τη βοθρίωση του κορμού του Rupestris ιό 1 (RSPaV-1)

Κατής, Νικόλαος
Σκιαδά, Φ. Γ.
Ελευθερίου, Ελευθέριος
Γρηγοριάδου, Κ.
Μαλιόγκα, Βαρβάρα

Ένας νέος ιός (GLRaV-Pr) που σχετίζεται με την ασθένεια συστροφής των φύλλων της αμπέλου και κατατάσσεται σε μια διακριτή φυλογενετική ομάδα του γένους Ampelovirus ( οικ . Closteroviridae ) απομονώθηκε και χαρακτηρίστηκε από ελληνικές ποικιλίες . Στη μελέτη αυτή έγινε προσπάθεια εξυγίανσης δύο οινοποιήσιμων ποικιλιών , της Μαντηλαριάς και του Πρεβεζάνικου , στις οποίες ανιχνεύθηκε ο GLRaV-Pr μαζί με το ν RSPaV-1 ( οικ . Flexiviridae ). Η διάγνωση των ιών στα έκφυτα πραγματοποιήθηκε με δοκιμές ένθετης RT-PCR. Η εξυγίανση έγινε με συνδυασμένη εφαρμογή in vitro θερμοθεραπείας και καλλιέργειας μεριστωμάτων (<0.2 mm) ή βλαστικών κορυφών (0,5 mm). Στα μεριστώματα το ποσοστό επιβίωσής τους ήταν ιδιαίτερα μικρό (2,5% για το Μαντηλάρι , 0% για το Πρεβεζάνικο ), ενώ τα λιγοστά υγιή φυτάρια που προέκυψαν ήταν απ αλλαγμένα μόνο από τον GLRaV-Pr. Για το Μαντηλάρι , από το 74,54% των φυτών που επιβίωσαν της θερμοθεραπείας , το 95,12% και το 46,34% των βλαστικών κορυφών ήταν απαλλαγμένα από τους GLRaV-Pr και RSPaV-1, αντίστοιχα . Συνολικά , το 43,90% των νέων φυτών εξυγιάνθηκε και από τους δύο ιούς . Για το Πρεβεζάνικο , από το 82,86% των φυταρίων που επιβίωσαν , το 86,20% ήταν απαλλαγμένο από τον GL RaV-Pr, το 93,10% από τον RSPaV-1 και το 51,70% και από τους δύο ιούς . Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την ευκολότερη εξυγίανση των φυτών της αμπέλου από ιούς της οικογένειας Closteroviridae σε σχέση με εκείνη του RSPaV-1. Τέλος , φαίνεται ότι η απαλλαγή από τους GLRaV-Pr και RSPaV-1 είναι εφικτή ακόμη και με χρήση μεγαλύτερων τμημάτων φυτικού ιστού ότ αν συνδυάζεται με in vitro θερμοθεραπεία

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-17T13:22:44Z


Ναύπλιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

14ο Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, [2008] p.155

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.