Στρατηγικές προσέλκυσης και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχούς λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων ορεινού τουρισμού: η περίπτωση του χιονοδρομικού κέντρου Καϊμάκτσαλάν του όρους Βόρας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτρατηγικές προσέλκυσης και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχούς λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων ορεινού τουρισμού: η περίπτωση του χιονοδρομικού κέντρου Καϊμάκτσαλάν του όρους Βόρας

Μιχαηλίδης, Αναστάσιος
Μάμαλης, Σπυρίδων
Πρίπορας, Κ.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003
2013-12-17T13:22:44Z


Εργαστήριο τοπικής και νησιωτικής ανάπτυξης, Τμήμα Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

info:doi/Επιμ. : Σπιλάνης, Ι. Ιωσηφίδης, Θ. και Κίζος, Θανάσης
Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου με θέμα:a Λιγότερο ευνοημένες περιοχές (Less Favored Areas - LFA’s) και στρατηγικές ανάπτυξης- Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις και Μηχανισμοί Υποστήριξης, [2003] p.207-222

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.