Στρατηγικές προσέλκυσης και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχούς λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων ορεινού τουρισμού: η περίπτωση του χιονοδρομικού κέντρου Καϊμάκτσαλάν του όρους Βόρας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2003 (EN)
Στρατηγικές προσέλκυσης και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχούς λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων ορεινού τουρισμού: η περίπτωση του χιονοδρομικού κέντρου Καϊμάκτσαλάν του όρους Βόρας

Μιχαηλίδης, Αναστάσιος
Μάμαλης, Σπυρίδων
Πρίπορας, Κ.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

2003
2013-12-17T13:22:44Z


Εργαστήριο τοπικής και νησιωτικής ανάπτυξης, Τμήμα Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

info:doi/Επιμ. : Σπιλάνης, Ι. Ιωσηφίδης, Θ. και Κίζος, Θανάσης
Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου με θέμα:a Λιγότερο ευνοημένες περιοχές (Less Favored Areas - LFA’s) και στρατηγικές ανάπτυξης- Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις και Μηχανισμοί Υποστήριξης, [2003] p.207-222

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)