Τμηματοποίηση των γεωργών της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής και η επίδραση των χαρακτηριστικών τους στην εφαρμογή αρδευτικών έργων υποδομής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤμηματοποίηση των γεωργών της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής και η επίδραση των χαρακτηριστικών τους στην εφαρμογή αρδευτικών έργων υποδομής

Μάττας, Κωνσταντίνος
Μιχαηλίδης, Αναστάσιος
Σιάρδος, Γεώργιος

Η βορειοανατολική Χαλκιδική , επί σειρά ετών , αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα ύδρευσης και άρδευσης . Ιδιαίτερα κατά την τουριστική περίοδο ένα μέρος της κατανάλωσης νερού καλύπτεται με μεταφορές από γειτονικές περιοχές με ιδιαίτερα υψηλό κόστος . Το σύνολο σχεδόν των καλλιεργούμενων εκτάσεων της περιοχής καλύπτονται με την καλλιέργεια της ελιάς , είναι δε είτε ξηρικές είτε αρδεύονται από μεμονωμένες ιδιόκτητες γεωτρήσεις . Αναμφίβολα , η κατασκευή και λειτουργία ενός μεγάλου αρδευτικού φράγματος , θα συνιστούσε μία σπουδαία παράμετρο τόνωσης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της περιοχής και παράλληλα θα συνέβαλε αποφασιστικά στην επίλυση των προβλημάτων λειψυδρίας . Ωστόσο , η υιοθέτηση μιας ανάλογης επένδυσης από τους γεωργούς της περιοχής δεν είναι πάντα δεδομένη . Για το σκοπό αυτόν , με δειγματοληπτική έρευνα και χρήση 204 κατάλληλα διαμορφωμένων ερωτηματολογίων , έγινε προσπάθεια στατιστικής διερεύνησης των ατομικών χαρακτηριστικών και των στάσεων - απόψεων των γεωργών της βορειοανατολικής Χαλκιδικής ως προς το αρδευτικό πρόβλημα , με την παράλληλη τμηματοποίηση αυτών σε δεδομένες διακριτές ομάδες ( συστάδες ). Ο βαθμός υιοθέτησης της κατασκευής αρδευτικού φράγματος διερευνήθηκε εξετάζοντας το ύψος της μέγιστης προθυμίας πληρωμής των γεωργών κάθε συστάδας , για την συγκεκριμένη επένδυση . Η μέθοδος που επιλέχθηκε ως καταλληλότερη , για την αναγνώριση των συστάδων , είναι η διβηματική ανάλυση σε συστάδες (two-step cluster analysis), η οποία αποτελεί επέκταση της κλασικής ανάλυσης σε συστάδες . Μετά την αναγνώριση των συστάδων εφαρμόστηκαν παραμετρικές και μη παραμετρικές στατιστικές τεχνικές , προκειμένου να εξυπηρετηθεί ο κύριος στόχος της ερευνητικής εργασίας που είναι η διερεύνηση των σχέσεων των χαρακτηριστικών των γεωργών των συστάδων και της υιοθέτησης του αρδευτικού έργου υποδομής σε κάθε συστάδα . Για τη διερεύνηση των σχέσεων των χαρακτηριστικών των γεωργών και της υιοθέτησης του αρδευτικού έργου υποδομής σε κάθε συστάδα , επιλέχθηκε η μέθοδος της κατηγορικής παλινδρόμησης (categorical regression).

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Διβηματική ανάλυση σε συστάδες , κατηγορική παλινδρόμηση , δειγματοληπτική έρευνα , χαρακτηριστικά νερού , επενδύσεις , έργα υποδομής , προθυμία πληρωμής .

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013-12-17T13:22:46Z
2006


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

Πρακτικά 9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας "Η Οικονομία και η Κοινωνία μπροστά στις νέες προκλήσεις του παγκόσμιου αγροτροφικού συστήματος", [2006] p.1140-1150
info:doi/Επιμ. : Γαλανόπουλος, Κ.

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.