Επίδραση βιολογικών παραγόντων στην ανάπτυξη υποκειμένων GF-677 και στην αντιμετώπιση μικτών προσβολών από Pythium ultimum και Rhizoctonia solani κατά τη φάση της σκληραγώγησης

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Επίδραση βιολογικών παραγόντων στην ανάπτυξη υποκειμένων GF-677 και στην αντιμετώπιση μικτών προσβολών από Pythium ultimum και Rhizoctonia solani κατά τη φάση της σκληραγώγησης

Κατής, Νικόλαος
Μπάλλας, Ε.
Μαυροδήμος, Κ.
Μπάρδας, Γ. Α.

Κατά τη διάρκεια της φάσης της σκληραγώγησης υποκειμένων GF- 677, παρατηρήθηκαν σημαντικές απώλειες φυτών από μικτές προσβολές Pythium ultimum και Rhizoctonia solani . Η συγκεκριμένη ερευνητική προσπάθεια , με την εφαρμογή τριών ειδών του γένους Trichoderma και του Pseudomonas fluorescens F113, στοχεύει στη συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τη δυνατότητα βιολογικής αντιμετώπισης μικτών μολύνσεων P. ultimum και R. solani , με τον αποικισμό ριζών και εδαφικού υποστρώματος και με την προωθητική επίδραση σε βιολογικά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων υποκειμένων . Ο πειραματισμός αποικισμού ανέδειξε αυξημένα επίπεδα πληθυσμού της συνδυασμένης εφαρμογής των T. harzianum T22 και T. asperellum B1, η οποία διαφοροποιήθηκε στατιστικώς σημαντικά σε σύγκριση με τους χειρισμούς T. harzianum T22 - T. viride ( μειωμένος αποικισμός ) και T. harzianum T22 - P. fluorescens F113 ( ενδιάμεσες τιμές αποικισμού ). Οι μετρήσεις των βιολογικών χαρακτηριστικών ανάπτυξης των φυτών , παρουσία των φυτοπαθογόνων παραγόντων , έδειξαν εμφανή υπεροχή του μίγματος T. harzianum T22 και T. asperellum B1 έναντι των T. harzianum T22 - T. viride και T. harzianum T22 - P. fluorescens F113, ενώ , απουσία των P. ultimum και R. solani , προωθητική επίδραση εμφάνισε και το μίγμα T. harzianum T22 - P. fluorescens F113. Τέλος , στα πειράματα βιολογικού ελέγχου , μόνο η συνδυασμένη εφαρμογή των T. harzianum T22 και T. asperellum B1 μείωσε σημαντικά τα ποσοστά των ασθενών – νεκρών φυτών , ενώ οι υπόλοιπες εφαρμογές δεν διαφοροποιήθηκαν σημαντικά μεταξύ τους καθώς και με τα φυτά του θετικού μάρτυρα

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2013-12-17T13:22:47Z
2010


Περιλήψεις εργασιών 15ου πανελλήνιου Φυτοπαθολογικού Συνεδρίου, Κέρκυρα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

, [2010] p.190

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)