Συνταγματικό Δίκαιο - Μέρος Α

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Συνταγματικό Δίκαιο - Μέρος Α

Παπαδοπούλου, Τριανταφυλλιά
Δημήτριος Νικηφόρος

Το μάθημα επικεντρώνεται στο Ειδικό Μέρος του Συνταγματικού Δικαίου. Για τον σκοπό αυτό, μετά την παρουσίαση των εννοιών: α) του Κράτους και των στοιχείων του, β) του Συντάγματος και των βασικών διακρίσεών του και γ) του Πολιτεύματος, η ανάλυση στρέφεται σε δύο μεγάλες θεματικές ενότητες: 1) στις θεμελιώδεις αρχές του Συντάγματος ή οργανωτικές βάσεις του πολιτεύματος και 2) στα άμεσα όργανα του Κράτους κατά το Σύνταγμα του 1975/1986/2001/2008.
The course is focused on the Special Part of Constitutional Law. For this reason, after an overview of the notions of: a) State and its particles, b) Constitution and its basic distinctions and c) Polity, the analysis is shifted towards two major sections: 1) the fundamental constitutional principles or organizational bases of the Polity and 2) the direct organs of the State in accordance with the Greek Constitution of 1975/1986/2001/2008.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

representative democracy
Σύνταγμα
κοινοβουλευτική αρχή
parliamentary democracy
προεδρευόμενη δημοκρατία
Πρόεδρος της Δημοκρατίας
democratic principle
Social Sciences, Law
presidential democracy
εκλογικό σώμα
The Electorate
συνταγματισμός
δημοκρατική αρχή
Βουλή
sovereignty
αντιπροσωπευτική αρχή
Constitution
Government
constitutionalism
κυριαρχία
όργανα του κράτους
θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές
Κοινωνικές Επιστήμες, Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
President of the Republic
fundamental constitutional principles
Κυβέρνηση
organs of the state
Parliament

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2015-02-16T09:44:58Z


Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.