Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Αλεξάνδρα Φουντούκη
Θεοδωράκης, Νικόλαος

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στη Διοίκηση Αθλητισμού Αναψυχής. Θα γίνει αναλυτική αναφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τον ορισμό, τη φύση και την οριοθέτηση της Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχή. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη και ανάλυση της αγοράς του αθλητισμού και της αναψυχής και των προϊόντων / υπηρεσιών τους. Τέλος, θα γίνουν παρουσιάσεις των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ στον αθλητισμό.
Introducing the students in Sport and Recreation Management is the scope of the study. An detailed reference it will be given to the different approaches tha are associated with the definition, the nature and the delimination of Sport Managent and Recreation. An analytic emphasis, concerning the study of sport and recreation market and their products and services will be given. Finally, presentations of the basic functions of Sport Management will take place.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Διοίκηση
Leadership
Κοινωνικές Επιστήμες, Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Sport Management
Reacreation
Management
Οργανισμοί
Marketin
Μάνατζερ
Μάρκετινγκ
Ηγεσία
Μάνατζμεντ
Αναψυχή
Social Sciences, Economics and Business Administration

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-11-14T12:32:35Z
2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.