δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Θεωρία Υπολογισμού

Κατσαρός, Παναγιώτης
Εμμανουέλα Στάχτιαρη

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τον υπολογισμό και τα μέσα που χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό. Ειδικότερα ανάμεσα σε άλλα εξετάζονται οι γραμματικές, τα πεπερασμένα αυτόματα, ο μη ντετερμινισμός, οι Γλώσσες Χωρίς Συμφραζόμενα, οι Μηχανές Turing, η μη επιλυσιμότητα. Το μάθημα αυτό εισάγει έννοιες που θεμελιώνουν την επίλυση προβλημάτων και την κατασκευή μεταγλωττιστών.
This course deals with the calculation and the means we use for the calculation. Specifically, among others, we examine grammars, finite automata, non-determinism, context-free languages, Turing machines and non-solvability. This course introduces concepts that underpin problem solving and construction of compilers.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Μη επιλυσιμότητα
Determinism
Non Determinism
Θετικές και Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Ντετερμινισμός
Μη ντετερμινισμός
Γραμματικές
Theory of Computation
Languages
Αυτόματα
Natural Sciences, Computer Science, Information Technology, Telecommunications
Automata
Γλώσσες
Κανονικές Εκφράσεις
Regular Expressions
Θεωρία Υπολογισμού
Grammars
Non-solvability

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-11-14T12:32:36Z
2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.