Σχεδίαση γλωσσών προγραμματισμού και μεταγλωττιστές

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σχεδίαση γλωσσών προγραμματισμού και μεταγλωττιστές

Κατσαρός, Παναγιώτης
Εμμανουέλα Στάχτιαρη

Το μάθημα αυτό ασχολείται με τις αρχές στις οποίες βασίζεται ο σχεδιασμός των σύγχρονων γλωσσών προγραμματισμού και η υλοποίηση των μεταγλωττιστών, οι οποίοι μεταφράζουν προγράμματα γραμμένα σε μία γλώσσα υψηλού επιπέδου σε προγράμματα γραμμένα σε κώδικα μηχανής. Ανάμεσα στις ενότητες που εξετάζονται είναι λεξική, συντακτική και σημασιολογική ανάλυση, η κατευθυνόμενη από τη σύνταξη μετάφραση, τα συστήματα τύπων και ο έλεγχος τύπου και η παραγωγή κώδικα.
This course deals with the principles underlying the design of modern programming languages and the implementation of compilers, which translate programs written in a high level language into programs written in machine code. Among the examined sections are lexical, syntactic and semantic analysis, the syntax-directed translation, the type systems and type control and the code generation.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Παραγωγή κώδικα
Code generation
Σημασία γλωσσών
Συστήματα τύπων
Γλώσσες με δομή block
Type systems
Θετικές και Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών
Language syntax
Language semantics
Σύνταξη γλωσσών
Natural Sciences, Computer Science, Information Technology, Telecommunications
Languages with block structure

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-11-14T12:32:36Z
2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.