Φωνητική - Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Φωνητική - Φωνολογία με εφαρμογές στη Γαλλική γλώσσα

Delhaye (Ντελέ), Olivier-Patrick-Rene-Marcel
Ξανθίππη Κουτούφη

Diagnostic assessment of the quality of pronunciation of students – Phonetics – Phonology – Description of the vocal organs and their contribution to the formation of sounds – Classification of the sounds of the French language – Recording of speaking through the international phonetic alphabet – Application of this knowledge in historical phonetics, in speech training (with exercises) and in Language Teaching.
Διαγνωστική αξιολόγηση της ποιότητας της προφοράς των φοιτητών – Στοιχεία φωνητικής – Στοιχεία φωνολογίας – Περιγραφή των φωνητικών οργάνων και του ρόλου τους στο σχηματισμό των φθόγγων – Ταξινομία των φθόγγων της γαλλικής γλώσσας –Καταγραφή του προφορικού λόγου με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο – Εφαρμογές των κεκτημένων στην ιστορική φωνητική, στην ορθοφωνία (ασκήσεις) και στη διδακτική των γλωσσών.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Γαλλική γλώσσα
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Γλώσσα και Λογοτεχνία
Humanities and Arts, Languages and Literature
Προφορά
Φωνολογία
Φωνητική
Διδακτική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2015-11-14T12:32:37Z


Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.