Αποθήκες δεδομένων και εξόρυξη δεδομένων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αποθήκες δεδομένων και εξόρυξη δεδομένων

Γούναρης, Αναστάσιος
Κοσματόπουλος Ανδρέας

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με βασικά ζητήματα σχετικά με την ανακάλυψη γνώσης μέσα από βάσεις δεδομένων. Αρχικά, παρουσιάζονται έννοιες σχετικές με τις αποθήκες δεδομένων όπως θέματα σχεδίασης και αρχιτεκτονικές υλοποίησης. Στο υπόλοιπο μέρος του μαθήματος, εξετάζονται βασικά και εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τις κυριότερες λειτουργίες της εξόρυξης δεδομένων και συγκεκριμένα την κατηγοριοποίηση, την ομαδοποίηση και τους κανόνες συσχέτισης.
The aim of this course is to familiarize the students with basic principles related to knowledge discovery in databases. At first, concepts related to data warehouses, such as design issues and implementation architectures are presented. The remainder of the course focuses on basic and advanced topics related to data mining operations, specifically classification, clustering and association rules.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Θετικές και Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά
Επεξεργασία Δεδομένων
Data Warehouses
Classification
Natural Sciences, Mathematics
Κανόνες Συσχέτισης.
Data Processing
Clustering
Αποθήκες Δεδομένων
Κατηγοριοποίηση
Ομαδοποίηση
Association Rules.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2015-11-14T12:32:38Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Πληροφορικής
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
CC - Attribution-NonCommercial-ShareAlike
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.