δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σκλήρυνση κατά πλάκας

Συνεργάτης ανάπτυξης περιεχομένου: Ελένη Τσιάντου Βιντεοσκόπηση: Δήμος Χαριδήμου
Κουτσουράκη, Ευφροσύνη

MS patients in Greece are more than 10.000 individuals. The disease affects mainly young people, especially female, during the most productive period of their life, erasing not just a scientific challenge but also o social phenomenon since MS has been estimated as the second cause of disability in young adults. Although MS isn’t a hereditary disease, there are familial cases and unexpectedly many environmental factors influence the progress of the disease representing the epigenetic of MS. It’s a complex disease with a variety of mechanisms contributing consecutively or simultaneously in the pathophysiology of the disease. Multiple pathophysiologic processes, such as inflammation, demyelination, axonal damage and repair mechanisms play a role in the complex manifestations of the disease. These processes are not uniformly presenting in all patients and may selectively dominate different stages of the disease. This results in heterogeneity and customization of the phenotypical expression of disease, in prognosis and in treatment responses. Up to date successful treatment intervention is considered to be a combination of different therapeutic strategies aiming in the predominant pathological mechanisms at that point. Symptomatic treatment is very much important especially for the progressive types of the disease and also a rehabilitation program early in the course of the disease, even when physical symptoms are “invisible” to the therapist, contributes to the improvement of the general condition of the patient educating him/her about the disease and its management.
Η ΣΚΠ αριθμεί περισσότερους από 10.000 ασθενείς στην Ελλάδα, προσβάλλει συνήθως νέα άτομα, πιο συχνά γυναίκες, στην κορύφωση της επαγγελματικής και οικογενειακής τους ζωής αποτελώντας όχι μόνο επιστημονική πρόκληση αλλά και κοινωνικό φαινόμενο αφού αρκετές φορές συνδέεται με αναπηρία καθώς και νευροψυχολογικές διαταραχές. Είναι μια πολύπλοκη ασθένεια με αρκετούς μηχανισμούς που συμβάλλουν διαδοχικά ή ταυτόχρονα στην παθοφυσιολογία της, δεν είναι κληρονομική αλλά υπάρχουν και οικογενείς μορφές, επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες οδηγώντας τους επιστήμονες να μιλούν για επιγενετική της νόσου. Οι διαδικασίες αυτές δεν παρουσιάζονται ομοιόμορφα σε όλους τους ασθενείς και μπορεί να κυριαρχούν επιλεκτικά σε διαφορετικά στάδια της νόσου και σε συγκεκριμένους ασθενείς με αποτέλεσμα την παρατηρούμενη ετερογένεια και εξατομίκευση στην φαινοτυπική έκφραση της νόσου, στην πρόγνωση και στην ανταπόκριση στις θεραπείες. Η επιτυχής θεραπευτική παρέμβαση αυτή τη στιγμή θεωρείται ότι απαιτεί ένα συνδυασμό διαφορετικών θεραπευτικών στρατηγικών που θα στοχεύουν στην εξατομικευμένη παθοφυσιολογική διεργασία που κυριαρχεί τη δεδομένη περίοδο. Πολύ σημαντική επίσης είναι η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, αφού μέχρι τώρα δεν υπάρχει οριστική θεραπεία της νόσου, καθώς και η αποκατάσταση από τα αρχικά στάδια της νόσου.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Multiple sclerosis
epigenetic
MRI
Ιατρική, Επιστήμες και Επαγγέλματα Υγείας, Βασική Ιατρική
συμπτώματα
μαγνητική τομογραφία
νευροψυχολογία
epidemiology
rehabilitation
αποκατάσταση
immunomodulating and immunosuppressant treatments
διαγνωστικά κριτήρια
diagnostic citeria
Medicine, Science and Health Professions, Basic Medicine
immunology
λευκοδυστροφίες
genetic
γενετική
biomarkers
επιγενετική
neuropsychology
leukodystrophies
symptoms
επιδημιολογία
ανοσολογία
βιολογικοί δείκτες
Σκλήρυνση κατά πλάκας
απομυελινωτικά νοσήματα
θεραπείες
demyelinating diseases

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2015-11-14T12:32:38Z


Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.