Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων

Βουδούρης, Κωνσταντίνος
Σιμελετίδου Δέσποινα

• Movement of groundwater • Quality of groundwater • Sources and spread of pollution • Sanitary Landfill • Vulnerability of aquifers
• Κίνηση υπόγειου νερού • Ποιότητα υπόγειου νερού • Πηγές και διάδοση της ρύπανσης • Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων • Τρωτότητα υπόγειων υδροφορέων

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Environmental Hydrogeology
Natural Sciences, Earth and Related Environmental Sciences
waste disposal
διάθεση απορριμμάτων
Υδρογεωλογία περιβάλλοντος
protection of groundwater
Θετικές και Φυσικές Επιστήμες, Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
προστασία υπόγειων νερών.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2015-11-14T12:32:38Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.