Διδακτική της παιδαγωγικής γυμναστικής I

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διδακτική της παιδαγωγικής γυμναστικής I

Μπαρκούκης, Βασίλειος
Κούρτης – Δουλκερίδης Αθανάσιος
Αναστασιάδης, Θεοφύλακτος

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη διδασκαλία ποικίλων γυμναστικών ασκήσεων και κινητικών δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για τη μάθηση κινητικών δεξιοτήτων και εξάσκηση των φυσικών ικανοτήτων στην παιδική ηλικία.
The course involves physical education teachers’ education about teaching gymnastic exercises and motor activities that are critical in developing learning of motor skills and exercising basic physical conditioning abilities during childhood.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Ιατρική, Επιστήμες και Επαγγέλματα Υγείας, Επιστήμες Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
επιδεξιότητα
Teaching styles
physical conditioning
Μέθοδοι διδασκαλίας
Medicine, Science and Health Professions, Science of Human Movement and Quality of Life
κινητικές δεξιότητες
agility
φυσική κατάσταση
motor skills

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015-11-14T12:32:39Z
2014


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Attribution
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.