Διδακτική της λογοτεχνίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Διδακτική της λογοτεχνίας

Κερμανίδου Θεοδώρα
Αποστολίδου, Βενετία

The purpose of this course is to offer a systematic framework of principles, aims and methods for teaching literature. In particular, it aims at a critical redefinition of the content and methods of the literature class, informed by cultural studies, theories of literature and children’s literature as well as critical pedagogy. Among the issues that are being discussed are: • Basic theories of literature that facilitate the understanding of the complexity of the phenomenon of literature and various approaches towards it. • The interrelation between the literary and the educational institution. • The formulation of the literary canon of contemporary Greek literature. • Ways of organizing the literature lesson and teaching approaches for various literary genres.
Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει ένα συστηματικό πλαίσιο αρχών, στόχων και μεθόδων για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση. Ειδικότερα, σκοπεύει στην κριτική και τον αναπροσδιορισμό του περιεχομένου και των μεθόδων του μαθήματος της λογοτεχνίας με βάση τις αξίες της δημιουργικότητας, των επικοινωνιακών και κριτικών δεξιοτήτων, της αυτοέκφρασης και της αυτογνωσίας, της πολυπολιτισμικότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας. Για τον σκοπό αυτόν εξετάζονται: α) Βασικές έννοιες της θεωρίας της λογοτεχνίας που χρησιμεύουν στην κατανόηση της πολυμορφίας και των διαφορετικών προσεγγίσεων του λογοτεχνικού φαινομένου. β) Η σχέση του λογοτεχνικού με τον εκπαιδευτικό θεσμό. γ) Η διαμόρφωση του λογοτεχνικού κανόνα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. δ) Τρόποι οργάνωσης του μαθήματος της λογοτεχνίας και διδακτική προσέγγιση συγκεκριμένων λογοτεχνικών ειδών.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

γραμματισμός
values
αξίες
curriculum
προγράμματα σπουδών
Humanities and Arts, Pedagogy
literacy
λογοτεχνικός θεσμός
δημιουργικότητα
literary institution
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες, Παιδαγωγική
μέθοδοι διδασκαλίας.
teaching methods.
ΤΠΕ
Literary education
Λογοτεχνική εκπαίδευση
ICTs
creativity

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2015-11-14T12:32:40Z


Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Παιδαγωγική Σχολή, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

CC - Παρόμοια Διανομή
CC - Attribution-ShareAlike
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.