Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων Κοινωνικής Έρευνας με την χρήση Η/Υ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Εισαγωγή στην Ανάλυση Δεδομένων Κοινωνικής Έρευνας με την χρήση Η/Υ

Φλωρεντία Αντωνίου
Σταμοβλάσης, Δημήτριος

Το μάθημα περιέχει μία συνοπτική εισαγωγή στις προϋποθέσεις της χρήσης του Η/Υ και επικεντρώνεται στις βασικές εντολές του λογισμικού IBM/SPSS, οι οποίες εφαρμόζονται παραδειγματικά στην ανάλυση δεδομένων κοινωνικών ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα σε διδακτικά - ερευνητικά πλαίσια του Τομέα Παιδαγωγικής . Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση των φοιτητών /τριών με τα παραπάνω λογισμικά και στην απόκτηση μικρής εμπειρίας στην ανάλυση ερευνητικών δεδομένων. Η παρουσία είναι υποχρεωτική, καθώς και η διεκπεραίωση και παράδοση μικρών εργασιών που γίνονται κατά την διάρκεια των συναντήσεων.
Τhe course is an introduction to analysis of social research data by mean of computer software. It focuses on the basic procedures of IBM/SPSS, special software for social science. During instructions data from Educational Research are analyzed with the aim, first the acquisition of operational skills and second the basic understanding of the resulting computer outputs, which are important for the interpretation of research results. Upon completion of this course students should be familiar with above software and have small experience in performing data analysis. Practice is achieved through small projects that are completed in each meeting. Attendance is mandatory and the course grades are based on a midterm and a final exam.

info:eu-repo/semantics/lecture
Lecture / Μάθημα

Hypothesis testing
Στατιστική Αναλυση
έλεγχος Υποθέσεων
Social Sciences, Educational Sciences
Κοινωνικές Επιστήμες, Εκπαίδευση
SPSS
Statistical Analysis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2014
2015-11-14T12:32:40Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

CC - Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
CC - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.