Επιλογή και αξιολόγηση εναλλακτικών οδεύσεων τραμ στην πόλη της Θεσσαλονίκης - Μεθοδολογική προσέγγιση, αποτελέσματα και προτάσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕπιλογή και αξιολόγηση εναλλακτικών οδεύσεων τραμ στην πόλη της Θεσσαλονίκης - Μεθοδολογική προσέγγιση, αποτελέσματα και προτάσεις

Πυργίδης, Χρίστος
Παπαϊωάννου, Παναγιώτης
Γαβανάς, Νίκος
Πολίτης, Ιωάννης

Within the framework of this paper, alternative tram alignments are selected and evaluated. The alignments under consideration are located at the urban area of the city of Thessaloniki, Greece. For this purpose, an integrated multicriteria methodological framework is elaborated which can be applied at any urban environment with slight adaptations by taking into consideration the specific particularities of each area. The application of this methodology in, the case of Thessaloniki area, results to 2 alternative alignments as the most preferable ones. These alignments are closely related with the extension of the metro system to the Thessaloniki International Airport “MAKEDONIA”. The tram network which will result after the construction of the two proposed alignments will be able to serve the expected future travel demand in the city with a satisfactory manner.
Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής αναζητούνται, επιλέγονται και αξιολογούνται εναλλακτικές οδεύσεις τροχιοδρομικών γραμμών για την αστική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προς τούτο αναπτύσσεται και προτείνεται συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση η οποία βασίζεται σε πολυκριτηριακή ανάλυση και η οποία μπορεί, με μικρές τροποποιήσεις, να γενικευθεί και να εφαρμοσθεί για όλα τα αστικά περιβάλλοντα. Στόχος της παραπάνω διαδικασίας είναι να προκριθούν οι προσφορότερες χαράξεις για να αποτελέσουν στη συνέχεια το αντικείμενο μελέτης σκοπιμότητας υλοποίησης τροχιοδρομικού δικτύου σε ένα αστικό περιβάλλον. Η εφαρμογή της προτεινόμενης μεθοδολογίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανέδειξε δύο πρόσφορες λύσεις οι οποίες εναλλάσσονται ως προς την ιεράρχησή τους ανάλογα με το εάν θα συνδεθεί ή όχι το μετρό με το διεθνές αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Οι δύο συγκεκριμένες λύσεις συνδυαζόμενες δημιουργούν ένα δίκτυο γραμμών τραμ που μπορεί να εξυπηρετήσει ένα ευρύ πλέγμα μετακινήσεων.

Conference / Συνέδριο
info:eu-repo/semantics/conferenceObject

Μελέτη Σκοπιμότητας Τραμ
Tramway Network
Τροχιοδρομικό Δίκτυο
Tram Feasibility Study
Multicriteria Analysis
Πολυκριτηριακή Ανάλυση

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-16T08:30:51Z
2013


Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (I.MET.) - Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.)
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

6ο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, [2013]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.