Η διαδικτυακή τέλεση του αδικήματος της πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ άρθρο 384Α Ποινικού Κώδικα

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Η διαδικτυακή τέλεση του αδικήματος της πορνογραφίας ανηλίκων κατ’ άρθρο 384Α Ποινικού Κώδικα

Κατσάνου, Βασιλική Χρήστου

Το αδίκημα της πορνογραφίας ανηλίκων στο Διαδίκτυο ανήκει στην κατηγορία των ηλεκτρονικών εγκλημάτων, τα οποία διαρκώς αυξάνονται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Στην πραγματικότητα, το συγκεκριμένο αδίκημα είναι ένα από τα πλέον επικερδή αδικήματα για αυτούς που το διαπράττουν. Στον Ελληνικό Νόμο το αδίκημα αυτό ποινικοποιείται και στις μέρες στοιχειοθετείται συγκεκριμένο έγκλημα στον Ποινικό Κώδικα το οποίο τιμωρεί με φυλάκιση και χρηματική ποινή αυτούς που παράγουν, πωλούν, διανέμουν και κατέχουν υλικό παιδικής πορνογραφίας και γενικά διαπράττουν οποιαδήποτε από τις ενέργειες που ρητά αναφέρονται, με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, με υλικό αποτυπωμένο από μέρη του σώματος ανηλίκων, το δε αυτό υλικό είναι ικανό να δημιουργήσει σεξουαλική διέγερση. Επιπρόσθετα, σημαντικά μέτρα έχουν λάβει χώρα για την προστασία των παιδιών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβουλίου της Ευρώπης και Συμβουλίου Ηνωμένων Εθνών. Πολλές αποφάσεις των Ελληνικών Δικαστηρίων έχουν εκδοθεί και τα πιο σημαντικά τεχνικά μέσα έχουν αποσαφηνιστεί προκειμένου να καταδείξουν το προφίλ του δράστη και αυτό των ανήλικων θυμάτων. Επιπλέον, μεμονωμένες διατάξεις διάσπαρτες στον Ποινικό Κώδικα και στη Νομοθεσία απευθείας συνδέονται με αυτό το άρθρο που αναλύεται, όπως για παράδειγμα το χρονικό περιθώριο άσκησης εγκλήσεως ενώπιον των Δικαστηρίων, το αδίκημα που διαπράχθηκε με την μορφή κακουργήματος, το οργανωμένο έγκλημα κλπ. Ο βασικός σκοπός, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο θα πρέπει να είναι η προστασία των μικρότερων που ανήκουν στον ευάλωτο πληθυσμό και θα πρέπει οπωσδήποτε να προστατευτούν από τέτοιου είδους αδικήματα.
The crime of child pornography in the Internet forms part of the wider category of cyber crimes, which are committed increasingly during the last years. In fact in this crime is one of the most profitable for those who commit them. In the Greek legal order it was criminalized by the Law and today it constitutes a crime under article of the Penal Code, punishes with a term of imprisonment and monetary penalty those who produce, sell, distribute and possess material of child pornography and generally commit any of the acts explicitly referred, in which material specific parts of the children’s body are shown, capable of creating sexual stimulation, through the use of a computer. In addition, important measures taken for the protection of children at the level of the European Union, the Council of Europe and the United Nations Council. Many decisions of Greek courts are examined in detail and the most important technical terms are clarified, in order to establish the profile of the perpetrator and of this underage victims. Moreover, individual provisions of the Penal Code and legislation, directly connected to this article are analyzed, e.g. the time limit to sue in court, the crime committed as felony, in the context of organized crime etc. The fundamental target of this action, both in national and international level, should be the protection of minors, who belong to a vulnerable part of the population and should therefore be protected by this type of crimes.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαδίκτυο
Child Pornography
Παιδική πορνογραφία
Penal Code
Ποινικός Κώδικας
Internet

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-09-20T11:13:46Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)