Η ελληνική γραφή των εντοίχιων ψηφιδωτών της ύστερης βυζαντινής περιόδου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η ελληνική γραφή των εντοίχιων ψηφιδωτών της ύστερης βυζαντινής περιόδου

Τρούπκου, Νικολέτα

Η διατριβή πραγματεύεται την ελληνική γραφή των εντοίχιων ψηφιδωτών της ύστερης βυζαντινής περιόδου (1204-1453), τα οποία εντοπίζονται στην Κωνσταντινούπολη (Δέηση της Αγίας Σοφίας, καθολικό της Μονής της Χώρας, νότιο παρεκκλήσιο της Μονής Παμμακαρίστου) και στον ελλαδικό χώρο (Ευαγγελισμός εξωνάρθηκα και άγιος Νικόλαος στο ομώνυμο παρεκκλήσιό του στη Μονή Βατοπεδίου, Παρηγορήτισσα Άρτας, Άγιοι Απόστολοι Θεσσαλονίκης, Πόρτα Παναγιά στην Πύλη Τρικάλων). Οι εξεταζόμενες επιγραφές αποτελούν προσδιορισμούς των εικονιζόμενων σκηνών και προσώπων, παλαιοδιαθηκικά και ευαγγελικά χωρία, ενώ ελάχιστες είναι κτητορικές και ταφικές. Για τη διαχείριση του υλικού προτάθηκε μία μέθοδος επεξεργασίας που στηρίχθηκε στη δημιουργία πινάκων παλαιογραφικών στοιχείων (γράμματα, συνενώσεις, συντομογραφίες) αρχικά για το σύνολο των επιγραφών κάθε μνημείου. Μέσω αυτής της διαδικασίας κατέστη δυνατή η αναγνώριση και αποτύπωση του γραφικού ιδιώματος ή των γραφικών ιδιωμάτων σε κάθε ναό και η διερεύνηση των μεταξύ τους σχέσεων.
The thesis examines the Greek script in wall mosaics of the late Byzantine period (1204-1453) found in Constantinople (Deesis panel of Haghia Sophia, Chora Monastery, south chapel of Pammakaristos Monastery) and in Greece (Annunciation of the outer narthex and St. Nicholas at his chapel in Vatopedi Monastery, Parigoritissa of Arta, Holy Apostles in Thessaloniki, Porta Panaghia in Pyle, Trikala). The inscriptions examined consist of person names and scenes, excerpts derived from the Old Testament and the Gospels, while a few are dedicatory and funerary. The suggested way of processing the data was based in the creation of palaeographic tables containing all the variations of the letters, the ligatures and the abbreviations for each monument. This procedure led us to the identification of the writing style or styles in all the churches and the investigation of the possible relations among them.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Inscriptions, Byzantine, Greece
Επιγραφές, Βυζαντινές, Ελλάδα
Inscriptions, Byzantine, Turkey
Επιγραφές, Βυζαντινές, Τουρκία
Ψηφιδωτά, Βυζαντινά, Τουρκία
Mosaics, Byzantine, Turkey
Ψηφιδωτά, Βυζαντινά, Ελλάδα
Mosaics, Byzantine, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-21T09:45:13Z
2016


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.