Μεταβίβαση επιχείρησης και συλλογικές σχέσεις εργασίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜεταβίβαση επιχείρησης και συλλογικές σχέσεις εργασίας

Λεβέντη, Αμαλία Γ.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Collective labor agreements, Greece
Εκμετάλλευση
Μεταβίβαση
Επιχειρήσεις, Εμπορικές, Δίκαιο και νομοθεσία, Ελλάδα
Business enterprises, Registration and transfer, Greece
Business enterprises, Law and legislation, Greece
Undertaking
Collective agreement
Επιχείρηση
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
Συλλογικές συμβάσεις εργασίας, Ελλάδα
Transfer
Enterprise
Επιχειρήσεις, Εμπορικές, Καταχώρηση και μεταβίβαση, Ελλάδα


Ελληνική γλώσσα

2016
2016-09-23T11:40:22Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-10-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.