Σύγκριση συμβατικού και εναλλακτικού ενεργειακού συστήματος για τη θέρμανση θερμοκηπίων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Σύγκριση συμβατικού και εναλλακτικού ενεργειακού συστήματος για τη θέρμανση θερμοκηπίων

Γκαβέζου, Ναταλία Μιχαήλ

Σκοπός της διατριβής ήταν η μελέτη 4 διαφορετικών συστημάτων θέρμανσης ενός θερμοκηπίου πέντε στρεμμάτων. Τα συστήματα αυτά ήταν 1. με χρήση αντλίας θερμότητας και ανεμογεννήτρια 2. Με χρήση αντλία θερμότητας, ανεμογεννήτρια και ρεύμα από το δίκτυο της δ.ε.η. 3. Με χρήση αντλίας θερμότητας και ρεύμα από το δίκτυο της δ.ε.η. και 4. Με χρήση συμβατικού καυσίμου (πετρέλαιο). Αφού εξετάστηκαν τα 4 αυτά διαφορετικά συστήματα, μετά από υπολογισμό των ενεργειακών αναγκών του θερμοκηπίου, συγκρίθηκαν στη συνέχεια τα αποτελέσματα από οικονομικής απόψεως, με χρήση της μεθόδου της καθαράς παρούσας αξίας. Αφού βρέθηκε το σύστημα που συμφέρει περισσότερο έναν παραγωγό στο βάθος μιας 15ετίας, τέθηκαν ερωτήματα για περαιτέρω έρευνα.
The aim of the present thesis was the comparison of 4 different heating systems of a five acre greenhouse. The four systems were as follows. 1. System using a heating pump and a wind turbine 2. System using a heating pump, a wind turbine and power from an electricity company 3. System using a heating pump and power from an electricity company and 4. System using a conventional heating method (petrol). After the four different systems were examined, having calculated the energy needs of the greenhouse, they were then compared to each other from an economical point of view, using the present net value method. In the end, having found the system that is the most beneficient for the farmer in the span of 15 years, questions regarding further research were raised.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

heat pump
θέρμανση θερμοκηπίου
ανεμογεννήτρια
greenhouse heating
αντλία θερμότητας
wind turbine

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-09-27T11:30:37Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.