Χρήμα-εμπόρευμα, λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική: Κάποιες σκέψεις

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2016 (EN)
Χρήμα-εμπόρευμα, λογοτεχνία και πολιτισμική κριτική: Κάποιες σκέψεις

Σεβαστάκης, Νικόλαος

Μοντέλα αισθητικής κριτικής στον 'κόσμο του χρήματος'. Η λογοτεχνία ως κοινωνική κριτική και οι μεταμορφώσεις της κριτικής απο τη ρομαντική εποχή ως την εποχή της ύστερης νεωτερικότητας.
Patterns of esthetic criticism to the 'worlds of money' and finance. The literature as social criticism and the transformations of criticism from the romantic era to our late modernity.

info:eu-repo/semantics/book
Book / Βιβλίο

Social criticism
Literature
Cultural values
Λογοτεχνία
Πολιτισμικές αξίες
Κοινωνική κριτική

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-09-27T20:07:29Z


ίδρυμα Κώστα και Ελένη Ουράνη, Αθήνα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Η λάμψη του χρήματος στη νεοελληνική λογοτεχνία. Από την Κρητική Αναγέννηση στον 21ο αιώνα, [2016]
info:doi/(επιμ.) Γιώργος Πεφάνης

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)