Χαρτογράφηση και συγκριτική αξιολόγηση των εφοδιαστικών αλυσίδων συμβατικών και εξειδικευμένων προϊόντων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧαρτογράφηση και συγκριτική αξιολόγηση των εφοδιαστικών αλυσίδων συμβατικών και εξειδικευμένων προϊόντων

Ξένου, Ελπίδα Απόστολου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων
Πολυκριτηριακή ανάλυση
Gluten free products
Αναλυτική Ιεραρχική μέθοδος
Multicriteria analysis
Bakery products
AHP
Food Supply chain management
Προϊόντα ελεύθερα γλουτένης
Logistics
Προϊόντα αρτοποιίας


Ελληνική γλώσσα

info:eu-repo/date/embargoEnd/2016-11-01
2016
2016-09-28T11:36:24Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.