Ανθρωπομετρικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά νεαρών καλαθοσφαιριστών/στριων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Ανθρωπομετρικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά νεαρών καλαθοσφαιριστών/στριων

Σπυρίδων- Δημήτριος Αγγέλου

Στην παρούσα εργασία διερευνήθηκαν τα ανθρωπομετρικά και φυσιολογικά προφίλ αθλητών και αθλητριών καλαθοσφαίρισης ανά τον κόσμο. Σκοπός της ήταν να συλλεχθούν πληροφορίες ώστε να υπάρχει σύγκριση των προφίλ των Ελλήνων καλαθοσφαιριστών/τριών με αυτών από άλλες περιοχές καθώς και να αναδειχθούν οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για να συλλεχθούν αυτές. Για αυτό τον λόγο έγινε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και τα στοιχεία που βρέθηκαν, χωρίστηκαν σε τέσσερεις περιοχές: Στα στοιχεία που συλλέχθηκαν από την Ελλάδα, από την Ευρώπη , τις Η.Π.Α. και από τον υπόλοιπο κόσμο. Ως συμπέρασμα, πρέπει να σημειωθεί πως παρόλη την ετερογένεια στα δείγματα των ερευνών , στα αποτελέσματα που αυτές ανακοίνωσαν και την θέση των αθλητών μεταξύ τους, εντούτοις παρατηρήθηκε πως οι ίδιες μέθοδοι συλλογής ανθρωπομετρικών, σωματομετρικών και φυσιολογικών στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών. Όλα αυτά τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους προπονητές καλαθοσφαίρισης, τους καθηγητές φυσικής αγωγής καθώς και από τους ίδιους τους καλαθοσφαιριστές.

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

νεαροί αθλητές
Φυσιολογικά χαρακτηριστικά, καλαθοσφαίριση,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-09-29T09:09:40Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)