Στέφανος Νούκας – Χαρίσιος Παπαμάρκου. Δύο επιφανείς εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Συμβολή στην ιστορία της Εκπαίδευσης (τέλη 19ου – αρχές 20ου αι.)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Στέφανος Νούκας – Χαρίσιος Παπαμάρκου. Δύο επιφανείς εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Συμβολή στην ιστορία της Εκπαίδευσης (τέλη 19ου – αρχές 20ου αι.)

Ραφτούδης, Ιωάννης Σωτηρίου

Η παρούσα εργασία σχετίζεται με τις προσωπικότητες και τη δράση δύο επιφανών εκπαιδευτικών, του Στέφανου Νούκα και του Χαρίσιου Παπαμάρκου, οι οποίοι έδρασαν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου. Το πεδίο δράσης τους εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα, ελεύθερη και υπόδουλη, αλλά και οι δύο άφησαν το στίγμα τους στη σκλαβωμένη Μακεδονία και ιδιαίτερα στη Θεσσαλονίκη που αγάπησαν ιδιαίτερα. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της Μακεδονίας και της Θεσσαλονίκης στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου αιώνα. Παρουσιάζονται οι επεμβάσεις των Μεγάλων Δυνάμεων στα Βαλκάνια και η αντίδραση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Επισημαίνονται ιστορικά, δημογραφικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά στοιχεία γύρω από τη ζωή και την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης την περίοδο αυτή. Στο δεύτερο κεφάλαιο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην προσωπικότητα και τη δράση του Στέφανου Νούκα. Παρουσιάζονται στοιχεία για τις σπουδές του, τα μέρη στα οποία δίδαξε και το έργο του. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα εκπαιδευτήρια τα οποία ίδρυσε, τα Εκπαιδευτήρια Τσοτυλίου, το Εμπορικό και Πρακτικό Λύκειο και το Πρότυπο Παρθεναγωγείο στη Θεσσαλονίκη. Επισημαίνονται οι στόχοι αυτών των ιδρυμάτων και δίνονται πληροφορίες για τη δομή, το πρόγραμμα μαθημάτων και τη λειτουργία τους. Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται τη ζωή και τη δράση του Χαρίσιου Παπαμάρκου. Παρουσιάζονται στοιχεία για τις σπουδές του, το έργο του και τη δράση του τόσο στις υπόδουλες όσο και στις ελεύθερες περιοχές. Επισημαίνεται ο ρόλος του στην ίδρυση και διεύθυνση Διδασκαλείων και ιδιαίτερα στο Διδασκαλείο Θεσσαλονίκης. Παρουσιάζεται η λειτουργία και η δομή του Διδασκαλείου Θεσσαλονίκης ως ιδρύματος που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην επιμόρφωση δασκάλων που προορίζονταν για τις υπόδουλες περιοχές. Επισημαίνεται η συγγραφική δράση του Παπαμάρκου και οι εκπαιδευτικές του απόψεις όπως αυτές αποκρυσταλλώνονται στους νόμους, των οποίων τη σύνταξη βοήθησε, ως στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας.
The present essay has to do with the personalities and action of two well-known educators, Stefanos Noukas and Harisios Papamarkou, who acted in the end of 19th century and in the beginning of the 20th. Their scope to act spreads around Greece, both free and enslaved and both the educators that put their mark to the enslaved Macedonia and Thessaloniki in the end of the 19th Century and in the beginning of the 20th. The essay presents the interventions of the Great Powers in the Balkans and the reaction of the Ottoman Empire during this period. In the second chapter the interest is collected to the personality and action of Stefanos Noukas. There are elements presented having to do with his education, the places he has given lectures and his work. There is reference regarding the schools he has established, Tsotilios School, the Commercial and Practical Lyceum and the Standard Parthenagogeio in Thessaloniki. The goals of these foundations are highlighted and information is given about the structure, the course programme and their function. The third chapter is about the life and action of Harisios Papamarkou. Notice is given to his role in the foundation and direction of Didaskaleia and particularly the Didaskaleio of Thessaloniki. There is a presentation of the Didaskaleio Thessalonikis’ function and structure as a foundation that played a significant role in the education of teachers who were to teach at the enslaved territories. The literature action of Papamarkou and his educational opinions as they are found in laws, to whose writing he provided his help as a member of the Ministry of Education.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νούκας
Noukas
Education
Εκπαίδευση
Παπαμάρκου
Papamarkou

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-09-29T09:56:12Z
2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.