Στέφανος Νούκας – Χαρίσιος Παπαμάρκου. Δύο επιφανείς εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Συμβολή στην ιστορία της Εκπαίδευσης (τέλη 19ου – αρχές 20ου αι.)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Στέφανος Νούκας – Χαρίσιος Παπαμάρκου. Δύο επιφανείς εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης. Συμβολή στην ιστορία της Εκπαίδευσης (τέλη 19ου – αρχές 20ου αι.)

Ραφτούδης, Ιωάννης Σωτηρίου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Νούκας
Noukas
Education
Εκπαίδευση
Παπαμάρκου
Papamarkou


Greek

2016-09-29T09:56:12Z
2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-11-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεολογική Σχολή, Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)