Ο φιλελευθερισμός, η ‘ριζική κριτική’ και τα πέπλα της κρίσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟ φιλελευθερισμός, η ‘ριζική κριτική’ και τα πέπλα της κρίσης

Σεβαστάκης, Νικόλαος

Τhis paper discuss the terms of social criticis and some features of liberalism and antiliberalism during the Greek crisis. Actually, is a combination of normative and empirical politican thinking on crisis and its ideological consequences.
Το άρθρο ανατέμνει τους όρους μιας συζήτησης για τον φιλελευθερισμό, εξετάζει τις εκτροπές στην ελληνική πολιτική κουλτούρα και ανιχνεύει τις αντιφιλελεύθερες εκδοχές 'δημοκρατικού λόγου' στις συνθήκες της κρίσης.

Article / Άρθρο
info:eu-repo/semantics/article

Social criticism
Ριζοσπαστισμός
Κριτική
Radicalism
Ελληνικός αντιφιλελευθερισμός
Greek antiliberalism

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2015
2016-09-29T21:00:15Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Νέο Πλανόδιον, no.3 [2015]

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.