Τα χαρακτηριστικά της αθλητικής καρδιάς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τα χαρακτηριστικά της αθλητικής καρδιάς

Τσόγκας Ευστράτιος

Η εργασία αυτή αναφέρεται κατά κύριο λόγο στις προσαρμογές που λαμβάνουν χώρα στην καρδιά και στο ευρύτερο λειτουργικό της σύστημα. Οι προσαρμογές αυτές χωρίζονται σε ανατομικές και λειτουργικές και συσχετίζονται επίσης με το αυτόνομο νευρικό σύστημα. Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο τα παραπάνω συνιστούν την 'αθλητική καρδιά'.Ο όρος αθλητική καρδιά δεν αναφέρεται μόνο σε αθλητές με ακραίες προσαρμογές αλλά στην γενικότερη κατάσταση που συντελεί ένα υγιές προπονημένο καρδιαγγειακό σύστημα.Οι κύριες αναφορές γίνοται πανω σε : 1. Ανατομικές προσαρμογές της αθλητικής καρδιάς 2. Φυσική δραστηριότητα – Αυτόνομο νευρικό σύστημα – Καρδία 3. Λειτουργικές προσαρμογές 4. Προσαρμογές σε κάθε ηλικία

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

κοιλία
αθλητική καρδιά,
νευρικό σύστημα ,
προσαρμογές ,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-09-30T08:28:10Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.