Μελέτη της υδροφοβίωσης με την τεχνική του εμποτισμού σε παραδοσιακές πλίνθους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Μελέτη της υδροφοβίωσης με την τεχνική του εμποτισμού σε παραδοσιακές πλίνθους

Καρόζου, Ασπασία Ανδρέα

Στα πλαίσια του διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Προστασία, Συντήρηση & Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού» του Α.Π.Θ. διεξήχθη η παρούσα διπλωματική, στην οποία έγινε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της εισχώρησης της υγρασίας σε παραδοσιακές πλίνθους, με τη χρήση διαφόρων διαλυμάτων εμποτισμού. Στο Εργαστήριο Δομικών Υλικών του Α.Π.Θ. πραγματοποιήθηκαν διάφοροι εμποτισμοί με υδρόφοβα διαλύματα, κάποια εκ των οποίων παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο, ενώ αλλά ήταν εμπορικά σκευάσματα, σε δοκίμια πλίνθων. Τα δοκίμια αυτά, παρασκευάστηκαν σε ειδικό εργαστήριο παρασκευής παραδοσιακών κεραμικών και εμποτίστηκαν σε συνολικά εφτά διαφορετικά διαλύματα, προκειμένου να αυξηθεί η αδιαβροχοποιητική τους ικανότητα. Οι δοκιμές στις οποίες υποβλήθηκαν τα δοκίμια είχαν ως σκοπό τον προσδιορισμό των φυσικών χαρακτηριστικών των πλίνθων, όπως ο έλεγχος τριχοειδούς απορρόφησης, απορροφητικότητας υπό κενό, προσδιορισμού τραχύτητας, μέτρηση της γωνίας επαφής με τον έλεγχο σταγόνας κ.α., αλλά και τον έλεγχο της μικροδομής με τη βοήθεια της μικροσκοπικής παρατήρησης (ηλεκτρονικό μικροσκόπιο και SEM). Στα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν έγινε χρήση σε κάποια εξ αυτών και νανοσωματιδίων, προκειμένου να μελετηθεί η πρόσδοση υδροφοβικότητας στις επιφάνειες των δοκιμίων πλίνθων και κατά συνέπεια η απόδοσή τους έναντι της εισχώρησης της υγρασίας. Τέλος, διεξάγονται συμπεράσματα για τη συνολική απόδοση των διαλυμάτων εμποτισμού, εκφράζονται κάποιοι προβληματισμοί για τη χρήση τους, ενώ αναφέρεται και το κόστος αυτών.
As part of the Graduate Program "Protection, Conservation & Restoration of Cultural Monuments" of AUTh this thesis was carried out as an attempt to prevent the penetration of moisture in traditional bricks, using various impregnation solutions. In the Building Materials Laboratory of AUTH, various impregnations with hydrophobic solutions took place in brick specimens, while some of those solutions were prepared in the laboratory, while others were commercial formulations. These specimens were made in a special laboratory of traditional ceramics and were soaked in a total seven different solutions in order to increase their waterproof ability. Tests undergone at the specimens were aimed to determine the physical characteristics of the bricks, such as the control of capillary absorption, absorption under vacuum, determining roughness test, contact angle measurement etc., and control of microstructure by means of microscopic observation (electronic microscope and SEM). In some of the solutions that were made nanoparticles were used in order to study the amount of the imparting hydrophobicity to the surfaces of the brick specimens and therefore their performance against the water penetration. Finally, conclusions are conducted on the overall efficiency of the impregnating solutions, some concerns about their use are expressed, and moreover an indication of their cost is displayed.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Εμποτισμός
Impregnation
Bricks
Αδιαβροχοποίηση
Water proofing
Πλίνθοι

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016-10-03T07:17:18Z
2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.