Τα ευρωπαϊκά σχολεία της Θεσσαλονίκης (1888 – 1943): πολιτιστική και κοινωνική τομή σε πόλη της ύστερης αυτοκρατορίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤα ευρωπαϊκά σχολεία της Θεσσαλονίκης (1888 – 1943): πολιτιστική και κοινωνική τομή σε πόλη της ύστερης αυτοκρατορίας

Μπουρούτης, Ανδρέας Κ.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πολυπολιτισμικότητα
Multiculturalism
Bourgeois class
Cultural pluralism, Greece
Συνύπαρξη - διαχωρισμοί
Great Powers
Αστική τάξη
Πολιτισμικός πλουραλισμός, Ελλάδα
Coexistence - divisions
Multicultural education, Greece
Civil society, Greece
Μεγάλες Δυνάμεις
Αστική κοινωνία, Ελλάδα
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση, Ελλάδα


Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-03T07:58:06Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-10-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.