Τα ευρωπαϊκά σχολεία της Θεσσαλονίκης (1888 – 1943): πολιτιστική και κοινωνική τομή σε πόλη της ύστερης αυτοκρατορίας

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Τα ευρωπαϊκά σχολεία της Θεσσαλονίκης (1888 – 1943): πολιτιστική και κοινωνική τομή σε πόλη της ύστερης αυτοκρατορίας

Μπουρούτης, Ανδρέας Κ.

PhD Thesis / Διδακτορική Διατριβή
info:eu-repo/semantics/doctoralThesis

Πολυπολιτισμικότητα
Multiculturalism
Bourgeois class
Cultural pluralism, Greece
Συνύπαρξη - διαχωρισμοί
Great Powers
Αστική τάξη
Πολιτισμικός πλουραλισμός, Ελλάδα
Coexistence - divisions
Multicultural education, Greece
Civil society, Greece
Μεγάλες Δυνάμεις
Αστική κοινωνία, Ελλάδα
Πολυπολιτισμική εκπαίδευση, Ελλάδα


Greek

2016
2016-10-03T07:58:06Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2019-10-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)