Μελέτη της Eπιθηλιακής προς Mεσεγχυματική μετατροπής (ΕΜΤ), σε ηπατοκαρκινικά κυτταρικά μοντέλα με καταστολή του HNF4α

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Μελέτη της Eπιθηλιακής προς Mεσεγχυματική μετατροπής (ΕΜΤ), σε ηπατοκαρκινικά κυτταρικά μοντέλα με καταστολή του HNF4α

Ντίνα, Ολγα-Μαρία Αλέξανδρου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Epithelial to Mesenchymal Transition (EMT)
Ηepatocellular carcinoma (HCC)
HNF4α
Ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα (ΗΚΚ)
Eπιθηλιακή προς Mεσεγχυματική μετατροπή


Greek

2014
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01
2016-10-03T09:04:59Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Βιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)