Βαφική Μελέτη με Χρωστική Direct Black 168 και την Αντίστοιχη Υπερδιηθημένη, σε Φυσικό και Συνθετικό Υπόστρωμα. Παρασκευή μελανών για Ψηφιακή Εκτύπωση, μελέτη ιδιοτήτων, Εφαρμογές

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Βαφική Μελέτη με Χρωστική Direct Black 168 και την Αντίστοιχη Υπερδιηθημένη, σε Φυσικό και Συνθετικό Υπόστρωμα. Παρασκευή μελανών για Ψηφιακή Εκτύπωση, μελέτη ιδιοτήτων, Εφαρμογές

Τζελέπη, Αικατερίνη Δημητρίου

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Μελάνες
Digital Printing
Ultrafitration
Υπερδιήθηση
Ψηφιακή Εκτύπωση
Inks


Greek

2014
2016-10-03T10:38:12Z
info:eu-repo/date/embargoEnd/2017-12-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Χημείας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)