Τα νεότερα δεδομένα για την τοπογραφία της αρχαίας Θεσσαλονίκης (1990 – 2009)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Τα νεότερα δεδομένα για την τοπογραφία της αρχαίας Θεσσαλονίκης (1990 – 2009)

Sainti Chimpa, Sophia (Σαΐντη Χίμπα Σοφία), Μερουάν

This study uses a previous study (M.Vitti, The Evolution of the City Plan of Thessaloniki from its Foundation to the Galerius period, Athens, 1996) of the evolution of ancient Thessaloniki’s city plan as a starting point. The aim of the study is to update the city plan with the latest archaeological data from 1990 to 2009. The most important examples of these updates include the Ionic temple at Karaoli and Dimitrioustreet, the antiquities of the Diikitiriou Square and the pre residential phases of the area covered by the Roman Agora and by the Galerius Palace at Navarino Square.The study includes a catalogue of the archaeological data and two maps of the Hellenistic and the Roman city respectively.
Η παρούσα εργασία η οποία χρησιμοποίησε ως αφετηρία το έργο του Massimo Vitti (M.Vitti, Η πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της έως τον Γαλέριο, Αθήνα, 1996) αποσκοπεί στο να συμπληρώσει την πολεοδομική εικόνα της ελληνιστικής και ρωμαϊκής Θεσσαλονίκης με τα νεότερα αρχαιολογικά δεδομένα από το 1990 έως το 2009. Παρουσιάζονται τα νεότερα αρχαιολογικά δεδομένα, από τα σημαντικότερα εκ των οποίων είναι ο ιωνικός ναός της οδού Καραολή και Δημητρίου, τα ευρήματα της Πλατείας Διοικητηρίου, καθώς και οι προγενέστερες οικιστικές φάσεις στα βαθύτερα στρώματα στην περιοχή ρωμαϊκής Αγοράς και στην Πλατεία Ναυαρίνου κάτω από το Γαλεριανό ανάκτορο και το Οκτάγωνο, ενώ εξετάζονται τα τοπογραφικά και πολεδομικά ζητήματα της αρχαίας πόλης. Στην εργασία παρατίθεται κατάλογος των νεότερων αρχαιολογικών δεδομένων και επισυνάτπονται δυο τοπογραφικά διαγράμματα με τις αρχαιολογικές θέσεις.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αρχαία Θεσσαλονίκη-Τοπογραφία
Ancient Thessaloniki-Topography

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016-10-04T09:59:33Z
2015
info:eu-repo/date/embargoEnd/2018-01-01


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)