Εταιρική αγωγή επί αμελούς διαχείρισης Α.Ε.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Εταιρική αγωγή επί αμελούς διαχείρισης Α.Ε.

Βάρθη, Στυλιανή Κωνσταντίνου

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξεταστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησης της εταιρικής αγωγής σε περίπτωση αμέλειας των εταιρικών διοικητών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δυνατότητα ή μη ς άσκησης της εταιρικής αγωγής από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, σε περίπτωση αμέλειας του εταιρικού διοικητή. Το ζήτημα εξετάστηκε ενδελεχώς σε επίπεδο θεωρίας και νομολογίας, καθώς και σε δικαιοσυγκριτικό επίπεδο σε αντιπαραβολή με το δίκαιο της Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Αγγλίας και Η.Π.Α.
The aim of the present thesis was to examine the terms and conditions in order to bring an action for company (S.A.) damages in case of Director’s lack of diligence. The matter which received a lot of attention was whether or not the Board of Directors can bring an action for company damages in case of Director’s lack of diligence. This matter has been examined thoroughly in terms of theory and jurisprudence. Furthermore, the conditions for bringing an action for company (S.A.) damages have been examined in comparison with the law of Germany, France, Italy, England and United States of America.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Αμελής διαχείριση
Maladministration
Εταιρική Αγωγή
Action
Ανώνυμη Εταιρία
S.A.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-04T10:20:23Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Τμήμα Νομικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)