Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων με memristor

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Σχεδίαση ψηφιακών κυκλωμάτων με memristor

Κούρφαλη, Σοφία-Αλεξάνδρα Νικολάου

The usage of memristor (resistance with memory), an idea that was proposed theoretically 40 years ago, is now getting closer to commercial production. Memristor is a pioneer memory chip which works faster and better, but the most important feature is that it doesn’t shut down when there is no electricity. It is the fourth basic fundamental element of circuits after capacitor, resistor and conductor. During the last years more and more researchers has set a goal to use memristor in circuits. The objective purpose of this thesis is to create circuits which will be able to use the capability of the memristor to alternate the resistance between two states. These states can be alternated in proportion of the inputs giving the chance of creating digital logic gates and circuits. In this thesis were made basic logic gates with the purpose of combining them to make a full adder circuit. Finally, this circuit is being compared with another full adder circuit which is made in cmos logic to give us a better review.
Η αξιοποίηση του memristor (αντίσταση με μνήμη), μιας ιδέας που είχε προταθεί σε θεωρητικό επίπεδο πριν από 40 χρόνια, δείχνει τώρα να έρχεται πιο κοντά στην εμπορική αξιοποίηση. To memristor, ένα πρωτοποριακό τσιπ μνήμης λειτουργεί ταχύτερα, αποδοτικότερα και το κυριότερο, χωρίς να σβήνει όταν κλείνει το ρεύμα. Συνιστά το τέταρτο θεμελιώδες δομικό στοιχείο των ηλεκτρονικών κυκλωμάτων έπειτα από τον πυκνωτή, την αντίσταση και τον επαγωγέα. Τα τελευταία χρόνια η αξιοποίηση του memristor σε κυκλωματικές διατάξεις αποτελεί στόχο των ερευνητών. Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία κυκλωμάτων που θα αξιοποιήσουν όχι τόσο την ιδιότητα μνήμης των memristor αλλά την ικανότητα τους να μεταβάλλουν την αντίσταση τους μεταξύ δύο καταστάσεων. Οι καταστάσεις αυτές προσαρμόζονται σύμφωνα με τα εκάστοτε σήματα εισόδου, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα υλοποίησης ψηφιακών λογικών πυλών και κυκλωμάτων. Στην παρούσα εργασία, υλοποιήθηκαν οι βασικές λογικές πύλες με σκοπό την οργάνωση τους σε μία δομή για την παραγωγή ενός κυκλώματος full adder. Τέλος, το κύκλωμα αυτό συγκρίνεται με μία δομή full adder με cmos για την αξιολόγηση της κυκλωματικής δομής που υλοποιήθηκε με memristor.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Υστέρηση μεμρίστορ
memristor
Logic gates
Ψηφιακές πύλες
Hysteresis of memristor
Μεμρίστορ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-05T09:32:02Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Φυσικής

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)