Μελέτη, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση τεχνητά γηρασμένων και υπεργηρασμένων σύνθετων υλικών μήτρας κράματος αλουμινίου 2024 ενισχυμένων με σωματίδια SiC μεγέθους 40μm μετά από φυσική γήρανση δεκαπέντε

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη, χαρακτηρισμός και αξιολόγηση τεχνητά γηρασμένων και υπεργηρασμένων σύνθετων υλικών μήτρας κράματος αλουμινίου 2024 ενισχυμένων με σωματίδια SiC μεγέθους 40μm μετά από φυσική γήρανση δεκαπέντε

Στοΐτση, Ελένη-Πετρίνα Στέφανου

The aim of the present thesis is the study, characterization and evaluation of artificial aged and overaged composite materials aluminum alloy matrix 2024 reinforced with particulate silicon carbide (SiCp) of about 40 μm in size after natural aging of more than 15 years. The composite materials tested in this work are aluminum alloy matrix 2024 with a volume fraction of 0, 8, 14, 19 and 24 in SiCp. The composites were manufactured by stir- casting in the semi- solid state of the alloy AA2024. For comparison reasons unreinforced AA2024 alloy has been manufactured as well. After manufacturing all materials, reinforced and unreinforced, were artificially aged at 177 C for periods of 14 and 100 hours. Furthermore, all materials were naturally aged for more than 15 years. To achieve the aim of the thesis microhardness measurements using Vickers method were occurred in matrix alloy as well metallographic testing in all materials.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη, ο χαρακτηρισμός και η αξιολόγηση τεχνητά γηρασμένων και υπεργηρασμένων σύνθετων υλικών μήτρας κράματος αλουμινίου 2024 ενισχυμένων με σωματίδια SiC μεγέθους 40μm μετά από φυσική γήρανση δεκαπέντε και πλέον ετών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιήθηκαν σύνθετα υλικά μήτρας κράματος αλουμινίου ΑΑ2024 τα οποία ενισχύθηκαν με σωματίδια καρβιδίου του πυριτίου σε περιεκτικότητες 0, 8, 14, 19 και 24% κ.ό.. Τα υλικά αυτά παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο της χύτευσης με συμπίεση. Μετά την παρασκευή τους υποβλήθηκαν σε θερμική κατεργασία τεχνητής γήρανσης στους 177 C για 14 και 100 ώρες. Επιπλέον όλα αυτά τα χρόνια που ακολούθησαν τα υλικά έχουν υποστεί φυσική γήρανση δεκαπέντε και πλέον ετών. Έτσι στα πλαίσια της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκαν δύο σειρές υλικών τα γηρασμένα και υπεργηρασμένα απλά και σύνθετα υλικά κράματος αλουμινίου ενισχυμένα με καρβίδια του πυριτίου. Για το σκοπό της διπλωματικής εργασίας διενεργήθηκαν μικροσκληρομετρήσεις στο μητρικό υλικό και μεταλλογραφικός έλεγχος.

info:eu-repo/semantics/masterThesis
Postgraduate Thesis / Μεταπτυχιακή Εργασία

Cοmposites
Σύνθετα υλικά
Μικροσκληρότητα
Aging
Γήρανση
Microhardness

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

2016
2016-10-05T09:50:06Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Πολύπλοκα συστήματα και δίκτυα

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)