δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Νοητική Υστέρηση

Αλεξία Μαρία Ράγκου

Η άθληση των ατόμων με νοητική υστέρηση (ΝΥ) δεν διαφέρει από εκείνη του γενικού πληθυσμού. Βασίζεται στην αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν βασικές ανάγκες και επιθυμίες για φυσική, νοητική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη. Η συστηματική άσκηση μειώνει αισθητά τον κίνδυνο πρόκλησης καρδιαγγειακών προβλημάτων, τον κίνδυνο εμφάνισης παχυσαρκίας και πολλών άλλων προβλημάτων υγείας. Ανάλογα με το βαθμό ΝΥ και του επιπέδου λειτουργικότητας μπορούν να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν προγράμματα άσκησης με προσαρμογές βασισμένες στις ανάγκες, στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου. Τα προγράμματα άσκησης μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ή τη βελτίωση των επιπέδων φυσικής κατάστασης των ατόμων με ΝΥ έτσι ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες για καλύτερη διαβίωση. Επομένως, η άσκηση στα άτομα με ΝΥ είναι απαραίτητη, καθώς θα συμβάλλει στην καλύτερη ένταξη στο οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον και οδηγώντας στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής αυτού του πληθυσμού .

info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Graduate Thesis / Πτυχιακή Εργασία

μυική δύναμη
αερόβια ικανότητα,
νοητική υστέρηση,
άσκηση,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

2016
2016-10-06T08:01:35Z


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

This record is part of 'IKEE', the Institutional Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Centre found at http://ikee.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and the URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.
info:eu-repo/semantics/openAccess*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.